Badania kłonic do transportu drewna

Laboratorium akredytowane V-TEST przeprowadza badania wytrzymałościowe kłonic używanych do transportu drewna. Kłonice mogą być montowane na pojazdach kategorii N2, N3, O3, O4 oraz R. Producent / użytkownik pojazdu kłonicowego, w zależności od potrzeb, otrzymuje potwierdzenie spełnienia wymagań określonych wymaganiami m.in.: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (w zakresie mocowania ładunku), Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/47/UE w sprawie kontroli drogowej, EUMOS 40511 lub VDI.

Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »