23 sierpnia 2015

Kontrola zgodności produkcji

Organ udzielający homologacji państwa członkowskiego weryfikuje, czy istnieją zadowalające uzgodnienia i procedury mające na celu skuteczną kontrolę, tak aby znajdujące się w produkcji części, układy, oddzielne zespoły techniczne lub pojazdy były zgodne z homologowanym typem.

Przeprowadzamy ocenę początkową oraz stałą weryfikację zgodnie z wymaganiami załącznika IV Rozporządzenia (UE) 2018/858.

Do protokołu oceny wydawany jest certyfikat potwierdzający spełnienie ww. wymagań, niezbędny do ubiegania się o homologację.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu systemu jakości.

Translate »