24 sierpnia 2015

Badania systemów mocowania ładunku

Właściwe zabezpieczenie ładunku jest jednym z podstawowych warunków zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewozy ładunków pojazdami ciężarowymi generują zagrożenia przemieszczania się w sytuacjach manewrów i kolizji.

Zgodnie z europejskim prawem ładunki powinny być zamocowane i zabezpieczone na pojeździe w ten sposób, aby m.in. nie przemieszczały się, nie przekraczały dopuszczalnych wartości nacisków osi pojazdu i nie wydzielały odrażającej woni.

Niepoprawne zabezpieczenie ładunku stanowi duże zagrożenie dla kierowcy, ale również dla innych użytkowników dróg i osób postronnych. Konsekwencje jakie wynikają z błędnie zabezpieczonego ładunku to m.in.: konieczność jego przeładowania na inny pojazd lub mandat karny nałożony przez służby kontrolne.

Oferujemy badania systemów zabezpieczających ładunki na pojazdach drogowych na zgodność ze standardami europejskimi (ISO oraz EN). Dotyczą one m.in.:

– badania punktów mocowania ładunków,

– badania przegrody oddzielającej przestrzeń ładunkową od pasażerskiej w samochodach ciężarowych,

– badania wytrzymałości konstrukcji zabudowy,

– badania wytrzymałościowe kłonic do transportu drewna,

– badania na potrzeby transportu intermodalnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Translate »