23 sierpnia 2015

Homologacja całopojazdowa

„Homologacja typu” oznacza procedurę, w wyniku której państwo członkowskie zaświadcza, że typ pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi.

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie procesu homologacji całopojazdowej następujących kategorii pojazdów:

  • M – samochody osobowe i autobusy
  • N – pojazdy ciężarowe
  • O – przyczepy
  • L – pojazdy dwu- lub trzykołowe oraz czterokołowce
  • R – przyczepy rolnicze
  • S – wymienne urządzenia ciągnięte
  • T – ciągniki kołowe
  • C – ciągniki gąsiennicowe

Proces kończy się wydaniem europejskiego świadectwa homologacji typu pojazdu przez łotewską władzę homologacyjną (e32). Na podstawie tego świadectwa możliwe jest zarejestrowanie pojazdu na terenie Unii Europejskiej.

Badania przeprowadzamy u Klienta, co głównie ze względów logistycznych, jest dla niego bardzo korzystne.

Wszelkie formalności realizowane są za naszym pośrednictwem, bez konieczności bezpośredniego kontaktu Klienta z władzą homologacyjną.

Jesteśmy także w stanie rozszerzać istniejące już świadectwa homologacji wydane przez łotewską władzę CSDD.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

logo-bg

 

 

Translate »