23 sierpnia 2015

Dopuszczenie jednostkowe

Dopuszczenie jednostkowe dla nowego pojazdu, przed rejestracją. Kategorie M, N, O (w tym ciężkie przyczepy i naczepy kategorii O3 i O4).

Stosowana przez nas procedura umożliwia sprawne przeprowadzenie całego procesu dopuszczenia jednostkowego.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

  Formularz zgłoszenia danych pojazdu do dopuszczenia jednostkowego.

  W celu usprawnienia procesu dopuszczenia jednostkowego, prosimy o podanie szczegółowych informacji o pojeździe oraz załączenie zdjęć (* - pola wymagane).

  Nazwa zgłaszającego*:

  Adres e-mail*:

  Telefon kontaktowy:

  Planowane miejsce i data (rrrr-mm-dd) przeprowadzenia badań:

  VIN pojazdu*:

  Marka pojazdu*:

  Typ pojazdu:

  Kategoria pojazdu*:

  Liczba osi*:

  W przypadku zabudowy:
  Numer homologacji pojazdu podstawowego:

  Części dodane do pojazdu podstawowego:

  Uwagi (np. krótki opis modyfikacji dokonanych na pojeździe podstawowym):

  Prosimy o załączenie poglądowych zdjęć pojazdu (w tym tabliczki znamionowej) oraz świadectwa zgodności (CoC) i homologacji pojazdu podstawowego (jeżeli dotyczy). Pliki należy najpierw skompresować do jednego (np. zip, rar). Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku to 25 MB.

  Translate »